Revisorteam Vest Telemark (avd. Seljord)

Brøløsvegen 47
3840 Seljord
Revisornr/Org.nr.: 968 407 880 MVA
Tlf.: 35 06 27 10
SELJORD_IMG_3311_500x

 

Inger Noraberg

Ansvarlig partner
Autorisert rekneskapsførar
Registrert revisor

Dir.tlf.: 35 06 27 12
Epost: inger.n@revisorteam.no

Siv Aarmodt Johnsen

Ansvarlig partner
Registrert revisor
Autorisert rekneskapsførar

Dir.tlf.: 35 06 27 10
Epost: siv@revisorteam.no

Anne Kari Soterud

Revisormedarbeider
Registrert revisor

Dir.tlf.: 35 06 27 11
Epost: annekari@revisorteam.no