Revisorteam Vest Telemark (avd. Seljord)

Brøløsvegen 47
3840 Seljord
Revisornr/Org.nr.: 968 407 880 MVA
Tlf.: 35 06 27 10
 

 

Inger Noraberg

Ansvarlig partner
Registrert revisor
Autorisert rekneskapsførar
Dir.tlf.: 35 06 27 12
Epost: inger.n@revisorteam.no

Siv Aarmodt

Ansvarlig partner
Registrert revisor
Autorisert rekneskapsførar

Dir.tlf.: 35 06 27 10
Epost: siv@revisorteam.no

Kristine Midtbø Mo

Oppdragsansvarleg revisor
Registrert revisor
Autorisert rekneskapsførar
Master of Management med
spesialisering i skatte- og avgiftsrett

Dir.tlf.: 35 06 27 11
Epost: kristine@revisorteam.no