Revisorteam Tinn

Sam Eydesgate 120
3660 Rjukan
Revisornr/Org.nr.: 987 199 350 MVA
Tlf.: 35 06 27 15
RJUKAN_IMG_3306_500x

Daglig leder: inger.n@revisorteam.no

Inger Noraberg

Daglig leder
Ansvarlig partner
Registrert revisor
Autorisert regnskapsfører
Dir.tlf.: 35 06 27 12
Epost: inger.n@revisorteam.no

Siv Aarmodt Johnsen

Ansvarlig partner
Registrert revisor
Autorisert regnskapsfører

Dir.tlf.: 35 06 27 10
Epost: siv@revisorteam.no

Tor Einar Skarprud

Ansvarlig partner
Registrert revisor
Autorisert regnskapsfører
Dir.tlf.: 35 06 27 09
Epost: toreinar@revisorteam.no

Gunnar Høgetveit

Oppdragsansvarlig revisor
Autorisert regnskapsfører

Dir.tlf.: 35 06 27 16
Epost: gunnar@revisorteam.no

Aud-Eva Vaa Sollid

Ansvarlig partner
Registrert revisor
Autorisert regnskapsfører

Dir.tlf.: 35 06 27 02
Epost: audeva@revisorteam.no

Vetle H. Olsnes

Ansvarlig partner
Registrert revisor
Autorisert regnskapsfører
Dir.tlf.: 35 06 27 06
Epost: vetle@revisorteam.no

Elisabeth Beckmann

Revisormedarbeider
Dir.tlf.: 35 06 27 14
Epost: elisabeth.b@revisorteam.no

Åse-Marit Gustavsen

Rekneskapsmedarbeider
Sekretær

Dir.tlf.: 35 06 27 15
Epost: aase-marit@revisorteam.no