Revisorteam Tinn

 

Sam Eydesgate 120
3660 Rjukan
Revisornr/Org.nr.: 987 199 350 MVA
Tlf.: 35 06 27 15
 

Daglig leder: inger.n@revisorteam.no

Inger Noraberg

Daglig leder
Ansvarlig partner
Registrert revisor
Autorisert regnskapsfører
Dir.tlf.: 35 06 27 12
Epost: inger.n@revisorteam.no

Siv Aarmodt

Ansvarlig partner
Registrert revisor
Autorisert regnskapsfører

Dir.tlf.: 35 06 27 10
Epost: siv@revisorteam.no

Tor Einar Skarprud

Ansvarlig partner
Registrert revisor
Autorisert regnskapsfører
Dir.tlf.: 35 06 27 09
Epost: toreinar@revisorteam.no

Aud-Eva Vaa Sollid

Ansvarlig partner
Registrert revisor
Autorisert regnskapsfører

Dir.tlf.: 35 06 27 02
Epost: audeva@revisorteam.no

Elisabeth Beckmann

Revisormedarbeider
Registrert revisor
Autorisert regnskapsfører

Dir.tlf.: 35 06 27 14
Epost: elisabeth.b@revisorteam.no

Åse-Marit Gustavsen

Regnskapsmedarbeider
Dir.tlf.: 35 06 27 15
Epost: aase-marit@revisorteam.no

Birgit Varnes

Regnskapsmedarbeider
Dir.tlf.: 35 06 27 18
Epost: birgit@revisorteam.no