Revisorteam Vest Telemark

Åmotvegen 8
3890 Vinje
Revisornr/Org.nr.: 968 407 880 MVA
Tlf.: 35 06 27 00
 

Dagleg leiar:  audeva@revisorteam.no

Aud-Eva Vaa Sollid

Dagleg leiar /Ans. partner
Registrert revisor
Autorisert rekneskapsførar

Dir.tlf.: 35 06 27 02
Epost: audeva@revisorteam.no

Gry Romtveit

Revisormedarbeidar
Dir.tlf.: 35 06 27 05
Epost: gry@revisorteam.no

Tor Einar Skarprud

Ansvarlig partner
Registrert revisor
Autorisert rekneskapsførar

Dir.tlf.: 35 06 27 09
Epost: toreinar@revisorteam.no

Anne Marie Åsheim

Rekneskapsmedarbeidar
Dir.tlf.: 35 06 27 03
Epost: annemarie@revisorteam.no