Revisorteam Vest Telemark

Åmotvegen 8
3890 Vinje
Revisornr/Org.nr.: 968 407 880 MVA
Tlf.: 35 06 27 00
VINJE_IMG_3314-500x

Daglig leder: vetle@revisorteam.no

Vetle H. Olsnes

Dagleg leiar
Ansvarlig partner
Registrert revisor
Autorisert rekneskapsførar
Dir.tlf.: 35 06 27 06
Epost: vetle@revisorteam.no

Aud-Eva Vaa Sollid

Ansvarlig partner
Registrert revisor
Autorisert rekneskapsførar

Dir.tlf.: 35 06 27 02
Epost: audeva@revisorteam.no

Gry Romtveit

Revisormedarbeider
Dir.tlf.: 35 06 27 05
Epost: gry@revisorteam.no

Tor Einar Skarprud

Ansvarlig partner
Registrert revisor
Autorisert rekneskapsførar

Dir.tlf.: 35 06 27 09
Epost: toreinar@revisorteam.no

Inger Selstø

Revisormedarbeider
Dir.tlf.: 35 06 27 04
Epost: inger.s@revisorteam.no

Anne Tone Aasbø

Revisormedarbeidar
Dir.tlf.: 35 06 27 03
Epost: annetone@revisorteam.no