Åpenhetsrapporter

Innhold i åpenhetsrapporter for Revisorteam Midt-Telemark:

1. Organisasjonsform og eierskap
2. Samarbeid – Revisorteam AS
3. Styringsstruktur
4. Interne kvalitetskontrollsystemer
5. Tidspunkt for siste periodiske kvalitetskontroll
6. Revisjonsoppdrag for allmenn interesse
7. Etterutdanningspolitikk
8. Regnskapsopplysninger og godtgjørelse til eiere

Åpenhetsrapport 2013
Åpenhetsrapport 2014
Åpenhetsrapport 2015