Registrert revisor Kåre Ufs AS

O.H. Holtasgt. 22
3678 Notodden
Revisornr/Org.nr.: 966 914 599 MVA
Tlf.: 35 02 76 40
Epost: kaare@revisorteam.no

Registrert revisor Kåre Ufs AS

Ansvarlig partner, registrert revisor
Dir.tlf.: 35 02 76 40 | Epost: kaare@revisorteam.no

Daglig leder/ adm.direktør: Kåre Ufs
Organisasjonsnummer: 966 914 599
Navn/foretaksnavn: REG REVISOR KÅRE UFS AS
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Forretningsadresse: O H Holtas gate 22, 3678 NOTODDEN

Registrert i Enhetsregisteret: 20.02.1995
Stiftelsesdato: 02.01.1993