Tjenester

Revisorteam sine tjenester

Revisors hovedoppgave er å bekrefte årsregnskapet. Dette er likevel bare en del av de tjenester revisor tilbyr. Revisor har betydelig kunnskap og kompetanse innen effektiv og lønnsom forretningsdrift, skatt, merverdiavgift, regnskap samt rettslige spørsmål i tilknytning til disse områdene. Derfor er revisor også en naturlig rådgiver og veileder for deg som driver virksomhet.

Foruten ordinær revisjon av foretak yter vi bistand innen:

  • Utarbeidelse av årsregnskap og ligningsoppgaver
  • Skatte- og avgiftsspørsmål
  • Etablering, restrukturering og omdannelse av virksomheter
  • Kjøp og salg av virksomheter
  • Verdsettelse
  • Generasjonsskifte
  • Regnskapsføring (Revisorteam Vest Telemark AS og Revisorteam Tinn AS)